lng_signin_cant_email_forgot

If you can't restore access to the e-mail, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
127
Applied
Jeśli nie możesz przywrócić dostępu do swojej poczty, pozostałe opcje to zapamiętanie hasła lub zresetowanie konta.
115/127
SΞBΞK, Dec 6, 2018 at 21:31
Applied
Jeśli nie możesz przywrócić dostępu do swojej poczty, możliwe opcje to zapamiętanie hasła lub zresetowanie konta.
113/127
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52