AutoNightModeDescriptionAuto

Switch to night theme when ambient lighting falls below %1$d%%.

Small dot indicates current level of ambient lighting measured by your device.
143
Applied
Kiedy oświetlenie otoczenia spadnie poniżej poziomu %1$d%%, Telegram przełączy się na twój preferowany motyw nocny.

Mała kropka wskazuje aktualny poziom oświetlenia otoczenia mierzony przez urządzenie.
202/143
Fair Dog, Oct 25, 2018 at 20:25
Applied
Kiedy oświetlenie otoczenia spadnie poniżej poziomu %1$d%%, Telegram przełączy się na twój preferowany motyw nocny.

Mała kropka wskazuje aktualny poziom oświetlenia otoczenia mierzony przez urządzenie.
203/143
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 17:36
Applied
Kiedy oświetleniepoziom oświetlenia otoczenia spadnie poniżej poziomu %1$d%%, Telegram przełączy sięautomatycznie zmieni motyw na twój preferowany motyw nocny.

Mała kropka wskazuje aktualny poziom oświetlenia otoczenia mierzony przez urządzenie.
191/143
2
Peter, Dec 21, 2021 at 14:44
2 comments
PeterDec 21, 2021 at 14:52Reply
1) shorter
2) 'twój preferowany' - redundant info
3) 'poziom ... spadnie poniżej [1-100%]' instead of '... spadnie poniżej poziomu [1-100%]' - it just sounds better, though I cannot really explain why that is
Fair DogDec 21, 2021 at 16:35Reply
Peter
1) shorter 2) 'twój preferowany' - redundant info 3) 'poziom ... spadnie poniżej [1-100%]' instead of '... spadnie poniżej poziomu [1-100%]' - it just sounds better, though I cannot really explain why that is
"Poziom oświetlenia" (Light level) is a very colloquial term (mental shorthand). It can be "natężenie światła" (light intensity) or "poziom natężenia światła" (light intensity level ). Lux - a unit of light intensity.