Checkout.NewCard.SaveInfoEnableHelp

You can save your payment information for future use.
Please [turn on Two-Step Verification] to enable this.
108
Applied
Możesz zapisać informacje o płatności do wykorzystania w przyszłości.
Włącz [Weryfikację dwustopniową], aby to umożliwić.
121/108
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52