Conversation.ShareBotContactConfirmation

The bot will know your phone number. This can be useful for integration with other services.
92
Applied
Bot będzie teraz znał twój numer telefonu. Może to być użyteczne do integracji z innymi usługami.
97/92
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53