Notification.BotWriteAllowedMenu

You allowed this bot to message you when you added it to your attachment menu.
78
Applied
Zezwalasz temu botowi na wysyłanie ci wiadomości po dodaniu go do menu załączników.
83/78
Fair Dog, Sep 14, 2023 at 22:07