Your_cards_expiration_year_is_invalid

You've entered an invalid expiration year.
Error when the card's expiration year is not valid
42
Applied
Wpisano nieprawidłowy rok ważności.
35/42
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:54