ChannelInfo.DeleteGroupConfirmation

Wait! Deleting this group will remove all members and all messages will be lost. Delete the group anyway?
105
Applied
Usunięcie tej grupy spowoduje usunięcie wszystkich członków i wszystkie wiadomości zostaną utracone. Mimo to usunąć grupę?
122/105
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52