InviteText.SingleContact

Hey, I'm using Telegram to chat. Join me! Download it here: %@
62
Applied
Hej, do rozmów używam Telegrama. Dołącz do mnie! Pobierz go z: %@
65/62
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53