BroadcastGroups.ConfirmationAlert.Text

Regular members of the group (non-admins) will **irrevocabpermanently** lose their right to postsend messages in the group.

This action **cannot** be undone.
145
Applied
Zwykli członkowie grupy (niebędący administratorami) **na stałe** utracą prawo do wysyłania wiadomości w grupie.

Ta operacja jest **nieodwracalna**.
149/145
Fair Dog, May 17, 2022 at 21:24
Applied
Zwykli członkowie grupy (niebędący administratorami) **na stałieodwracalnie** utracą prawo do wysyłpublikowania wiadomości w grupie.

Ta operacja jest **nieodwracalna**.
158/145
Fair Dog, Feb 25, 2021 at 01:15