Conversation.ClearGroupHistory

This will delete all messages and media in this chat from your Telegram cloud. Other members of the group will still have them.
127
Applied
Spowoduje to usunięcie wszystkich wiadomości i multimediów w tym czacie z twojej chmury Telegrama. Pozostali członkowie grupy nadal będą, je mieli.
147/127
Fair Dog, Oct 30, 2018 at 15:29
Applied
Spowoduje to usunięcie wszystkich wiadomości i multimediów w tym czacie z twojej chmury Telegrama. Pozostali członkowie grupy nadal będą, je mieli.
146/127
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52