Group.UpgradeConfirmation

Warning: this action is irreversible. It is not possible to downgrade a supergroup to a regular group.
102
Applied
Ostrzeżenie: ta czynność jest nieodwracalna. Nie można zdegradować super grupy do zwykłej grupy.
96/102
Fair Dog, Jun 6, 2021 at 22:06
Applied
Ostrzeżenie: ta czynność jest nieodwracalna. Nie można zdegradować super grupy do zwykłnormalnej grupy.
98/102
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53