PrivacyPolicy.DeclineLastWarning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along with all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can Ccancel now and export your data before deleting your account instead of losing it all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram Ddata.)
336
Applied
Ostrzeżenie: spowoduje to nieodwracalne usunięcie konta Telegrama wraz ze wszystkimi danymi przechowywanymi w chmurze Telegrama.

Ważne: Możesz teraz anulować i wyeksportować swoje dane przed usunięciem konta, zamiast je wszystkie utracić. (W tym celu otwórz najnowszą wersję Telegram Desktop i przejdź do Ustawienia » Zaawansowane » Eksportuj dane Telegrama).
360/336
SΞBΞK, Oct 25, 2018 at 21:33
Applied
Ostrzeżenie: spowoduje to nieodwracalne usunięcie konta Telegrama wraz ze wszystkimi danymi przechowywanymi w chmurze Telegrama.

Przed 23 czerwca dostarczymy narzędzie do pobrania twoich danych – możesz więc poczekać chwilę zanim je usuniesz.
243/336
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53