lng_terms_delete_warning

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account along withnd all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can cCancel now and export your data before deleting your accounfirst instead of losing it. (To all. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Ostrzeżenie: spowoduje to nieodwracalne usunięcie konta Telegrama i wszystkich danych przechowywanych w chmurze Telegrama.

Ważne: Możesz teraz anulować i wyeksportować swoje dane, zamiast je utracić. (W tym celu otwórz najnowszą wersję Telegram Desktop i przejdź do Ustawienia » Zaawansowane » Eksportuj dane Telegrama).
321/302
Fair Dog, May 10, 2022 at 20:59
Applied
Ostrzeżenie: spowoduje to nieodwracalne usunięcie konta Telegrama i wszystkwraz ze wszystkimi danymi przechowywanymi w chmurze Telegrama.

Przed 23 czerwca dostarczymy narzędzie do pobrania two
ich danych – możesz przechowywanych w chmurze Telegrama.

Ważne: Możesz teraz anulować i wyeksportować swoje dane, zamiast
więc poczekać chwilę, zanim je utracić. (W tym celu otwórz najnowszą wersję Telegram Desktop i przejdź do Ustawienia » Zaawansowane » Eksportuj dane Telegrama)suniesz.
244/302
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Ostrzeżenie: spowoduje to nieodwracalne usunięcie konta Telegrama wraz ze wszystkimi danymi przechowywanymi w chmurze Telegrama.

Ważne: Możesz teraz anulować
i wszystkich danych przechowywanych w chmurzyeksportować swoje dane przed usunięciem konta, zamiast je wszystkie utracić. (W tym celu otwórz najnowszą wersję Telegram Desktop i przejdź do Ustawienia » Zaawansowane » Eksportuj dane Telegrama.

Ważne: Możesz teraz anulować i wyeksportować swoje dane, zamiast je utracić. (W tym celu otwórz najnowszą wersję Telegram Desktop i przejdź do Ustawienia » Zaawansowane » Eksportuj dane Telegrama
).
360/302
Fair Dog, Oct 25, 2018 at 21:34