Tour.Text4

**Telegram** keeps your messages
safe from hacker attacks.
58
Applied
**Telegram** chroni twoje wiadomości
przed atakami hakerów.
59/58
Fair Dog, Oct 28, 2018 at 13:55
Applied
**Telegram** chroni twoje wiadomości
zapewnia bezpieczeństwo
twoim wiadomościom
przed atakami hakerówskimi.
81/58
1
Mano, Oct 13, 2018 at 12:31
Applied
**Telegram** chronizachowuje twoje wiadomości
zabezpieczone przed atakami hakerów.
76/58
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53