PasscodeSettings.EncryptDataHelp

Experimental feature, use with caution. Encrypt your local Telegram data, using a derivative of your passcode as the key.
121
Applied
Funkcja eksperymentalna! Używaj ostrożnie. Szyfruj swoje dane lokalne, używając jako klucza pochodne twojego kodu dostępu.
122/121
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53