StickerSettings.ContextInfo

If you archive a sticker set, you can quickly restore it later from the Archived Stickers section.
98
Applied
Jeśli zarchiwizowano zestaw naklejek, można później szybko przywrócić go z sekcji Zarchiwizowane naklejki.
106/98
Fair Dog, Nov 19, 2018 at 21:56
Applied
Jeśli zarchiwizowano zestaw naklejek, można później szybko przywrócić go z sekcji Archiwalne naklejki.
102/98
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53