StickerSettings.MaskContextInfo

If you archive a set of masks, you can quickly restore it later from the Archived Masks section.
96
Applied
Jeśli zarchiwizowano zestaw masek, można później szybko przywrócić go z sekcji Zarchiwizowane maski.
100/96
SΞBΞK, Nov 19, 2018 at 21:56
Applied
Jeśli zarchiwizowano zestaw masek, można później szybko przywrócić go z sekcji Archiwalne maski.
96/96
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53