lng_export_about_web_sessions

We store this to display the websites where you logged in using authentication via Telegram. This information is shown in Settings > Privacy & Security > Active Sessions.
170
Applied
Przechowujemy te dane w celu wyświetlenia stron internetowych, na których zalogowano się przy użyciu uwierzytelnienia za pomocą Telegrama. Informacje te są wyświetlane w Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » Aktywne sesje.
227/170
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53