lng_message_unsupported

This message is not supported by your version of Telegram. Please update to the latest version in Settings > Advanced, or install it from {link}. If you are already using the latest version, this message might depend on a feature that is not yet implemented.
258
Applied
Ta wiadomość nie jest obsługiwana w twojej wersji Telegrama. Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji, przechodząc do Ustawienia » Zaawansowane lub zainstaluj z {link}. Jeśli używasz już najnowszej wersji, ten komunikat może zależeć od funkcji, która nie została jeszcze zaimplementowana.
291/258
Fair Dog, Dec 30, 2021 at 02:08
Applied
Ta wiadomość nie jest obsługiwana w twojej wersji Telegrama. Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji, przechodząc do Ustawienia » Zaawansowane z poziomu ustawień lub zainstaluj z {link}. Jeśli używasz już najnowszej wersji, ten komunikat może zależeć od funkcji, która nie została jeszcze zaimplementowana.
146/258
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52
Applied
Ta wiadomość nie jest obsługiwana w twojej wersji Telegrama. Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji, przechodząc do Ustawienia » Zaawansowane lub zainstaluj z {link}. Jeśli używasz już najnowszej wersji, ten komunikat może zależeć od funkcji, która nie została jeszcze zaimplementowana.
169/258
Fair Dog, Mar 27, 2020 at 16:09
Applied
Ta wiadomość nie jest obsługiwana w twojej wersji Telegrama. Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji, przechodząc do Ustawienia » Zaawansowane lub zainstaluj z {link}. Jeśli używasz już najnowszej wersji, ten komunikat może zależeć od funkcji, która nie została jeszcze zaimplementowana.
170/258
Fair Dog, Jul 9, 2020 at 15:41