AskAQuestionInfo

Please note that Telegram Support is done by volunteers. We try to respond as quickly as possible, but it may take a while.

Please take a look at the <a href="https://telegram.org/faq#general-questions">Telegram FAQ</a>: it has answers to most questions and important tips for <a href="https://telegram.org/faq#troubleshooting">troubleshooting</a>.
349
Applied
Wsparcie dla Telegrama jest udzielane przez wolontariuszy. Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć, ale może to trochę potrwać.

Przejdź do <a href="https://telegram.org/faq/pl#pytania-ogolne">często zadawanych pytań</a>, aby sprawdzić, czy nie ma odpowiedzi na większość pytań i ważnych wskazówek dotyczących <a href="https://telegram.org/faq/pl#rozwiazywanie-problemow">rozwiązywania problemów</a>.
403/349
Fair Dog, Jan 7 at 22:52
Applied
Wsparcie dla Telegrama jest udzielane przez wolontariuszy. Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć, ale może to trochę potrwać.

Przejdź do <a href="https://telegram.org/faq/pl#pytania-ogolne">często zadawanych pytań</a>, aby sprawdzić, czy nie ma odpowiedzi na większość pytań i ważnych wskazówek dotyczących <a href="https://telegram.org/faq/pl#rozwiazywanie-problemow">rozwiązywania problemów</a>.
402/349
Fair Dog, Mar 23, 2023 at 10:00