CreateNewFilterInfo

Create folders for different groups of chats and quickly switch between them.
77
Applied
Twórz foldery dla różnych grup czatów i szybko przełączaj się między nimi.
74/77
Fair Leopard, Mar 21 at 11:06