BotWebViewRequestGeolocationPermission

Allow **%1$s** to access your location?

The developer of **%1$s** will be able
to access your location?

The developer of **%1$s** will be able to access your location
when this web app is open.
130
Applied
Povoliť **%1$s** prístup k polohe?

Vývojár **%1$s** bude mať prístup k polohe, keď bude táto webová aplikácia otvorená.
120/130
kubalav, May 21, 2022 at 05:36