BotWebViewRequestGeolocationPermissionWithHint

Allow **%1$s** to access your location?

The developer of **%1$s** will be able
to access your location?

The developer of **%1$s** will be able
when this web app is open.

Go
to access yourSettings > Permissions and turn **Location** on to share location when this web app is open.

Go to Settings > Permissions and turn **Location** on to share location
data.
209
Applied
Povoliť **%1$s** prístup k polohe?

Vývojár **%1$s** bude mať prístup k polohe, keď bude táto webová aplikácia otvorená.

Pre zdieľanie údajov o polohe prejdite do Nastavenia > Povolenia a zapnite **Poloha**.
208/209
kubalav, May 21, 2022 at 05:38