BotWebViewRequestMicrophonePermission

Allow **%1$s** to access your microphone?

The developer of **%1$s** will be able
to access your microphone?

The developer of **%1$s** will be able to access your microphone
when this web app is open.
134
Applied
Povoliť **%1$s** prístup k mikrofónu?

Vývojár **%1$s** bude mať prístup k mikrofónu, keď bude táto webová aplikácia otvorená.
126/134
kubalav, May 21, 2022 at 05:40