AddAnExplanationInfo

Users will see this text after choosing the wrong answer, good for educational purposes.
88
Applied
Používatelia uvidia tento text po výbere nesprávnej odpovede (vhodné na vzdelávacie účely).
91/88
Michal Jurcek, Apr 24, 2020 at 12:34
Applied
Používatelia uvidia tento text po výbere nesprávnej odpovede (vhodné, ktorá je vhodná na vzdelávacie účely).
99/88
Viliam Tokarcik, Apr 22, 2020 at 18:26