DownloadedFilesMessage

Telegram lets you store all documents you send and receive in the cloud and save storage space on your device.
110
Applied
Telegram umožňuje uložiť všetky prijaté a odoslané
dokumenty v cloude a ušetrí úložné
miesto na vašom zariadení.
112/110
kubalav, Mar 14, 2022 at 09:58