MegaDeleteAlert

Wait! Deleting this group will remove all members and all messages will be lost. Do you want to delete the group anyway?
107
Applied
Odstránením tejto skupiny sa odstránia všetci členovia a všetky správy sa stratia. Chcete odstrániť skupinu?
108/107
Viliam Tokarcik, May 21, 2022 at 22:39
Applied
Počkajte! Odstránením tejto skupiny sa odstránia všetci členoviaodstránite aj všetkých jej členov a všetky správy.
Chcete
sa stratia. Chceteaj napriek tomu skupinu odstrániť skupinu?
128/107
Matúš Baňas, Jun 17, 2019 at 06:31