AllowReadCallAndLog

Please allow Telegram to receive calls and read the call log so that we can automatically enter your code for you.
114
Applied
Povoľte, prosím, Telegramu prijímanie hovorov a prístup k zoznamu hovorov, aby sme pre vás mohli kód zadať automaticky.
119/114
Michal Jurcek, Oct 30, 2019 at 19:07