CancelAccountResetInfo2

Log InCritical
Somebody with access to **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS. You can also cancel this by *changing your phone number*.
Note that text between just one asterisk (*) means it will be a link.
253
Applied
Niekto s prístupom k **%1$s ** požiadal o odstránenie vášho Telegram účtu a o obnovenie hesla pre dvojstupňové overenie.

Ak ste to neboli vy, zadajte kód, ktorý sme vám práve poslali prostredníctvom SMS. Môžete to zrušiť aj *zmenou vášho telefónneho čísla*.
258/253
2
Michal Jurcek, Sep 7, 2020 at 09:02
Applied
Niekto s prístupom k **%1$s ** požiadal o odstránenie vášho Telegram účtu a o obnovenie hesla pre dvojstupňové overenie.

Ak ste to neboli vVy, zadajte kód, ktorý sme vVám práve poslali prostredníctvom SMS. Môžete to zrušiť aj *zmenou vVášho telefónneho čísla*.
258/253
2
Patrik Mészáros, Jan 20, 2021 at 22:09