ConvertGroupAlert

This action is irreversible. It is not possible to downgrade a supergroup to a regular group.
93
Applied
Táto akcia sa nedá vrátiť späť. Nie je možné zmeniť superskupinu na bežnú skupinu.
82/93
kubalav, Sep 9, 2020 at 09:27
Applied
Táto akcia sa nedá vrátiť. Nie späť. Nie je možné zmeniopätovne aktualizovať superskupinu na bežnú skupinu.
92/93
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:08
Applied
Táto akcia sa nedá vrátiť. Nie späť. Nie je možné zmeniť superskupinu na bežnú skupinu.
77/93
Michal Jurcek, Oct 31, 2019 at 09:17