VoipPeerOutdated

<![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>**'s app does not support calls. They need to update their app before you can call them.
94
Applied
Aplikácia používateľa **%1$s** nepodporuje hovory. Pred uskutočnením hovoru je nutná jej aktualizácia.
102/94
kubalav, Sep 9, 2020 at 11:12
Applied
Aplikácia používateľa **%1$s** nepodporuje hovory. Pred uskutočnením hovoru je nutná jej aktualizácia.
100/94
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:08