FreshChangePhoneForbidden

For security reasons, you can't change your phone number from a device that you've just connected. Please use an earlier connection or wait for a few hours.
156
Applied
Z bezpečnostných dôvodov nemôžete zmeniť telefónne číslo z aktuálne pripojeného zariadenia. Použite skoršie pripojenie alebo počkajte niekoľko hodín.
149/156
kubalav, Mar 15 at 18:17
Applied
Z bezpečnostných dôvodovKvôli bezpečnosti nemôžete zmeniť Vaše telefónne číislo z aktuálne pripojenéhtohto zariadenia. Použite skoršie pripojenierosíme, použite zariadenie, ktorým ste sa pripojili predtým, alebo počkajte niekoľko hodín.
167/156
Radoslav Schudich, Jan 26 at 10:21