DestroyChannelHint

Deleting this channel will remove all subscribers and all messageposts will be lost.
77
Applied
Počkajte! Odstránením tohto kanálu odstránite aj všetkých odberateľov a všetky príspevky.
Chcete ho aj napriek tomu odstrániť?
127/77
kubalav, May 29, 2022 at 08:50
Applied
Počkajte! Odstránením tohto kanálu odstránia budú všetci členovia vymazaný a všetky správy budú nenávratne stratené. Chcete aj všetkých odberateľov a všetky príspevky.
Chcete ho aj
napriek tomu odstrániť tento kanál?
152/77
Matúš Baňas, Dec 19, 2018 at 11:44
Applied
Počkajte! Odstránením tohto kanálu odstránite aj všetkých odberateľjeho členov a všetky príspevky.
správy. Chcete ho aj napriek tomu odstrániť?
123/77
Matúš Baňas, Dec 19, 2018 at 14:24
Applied
Počkajte! Odstránením tohto kanálu odstránite aj všetkých odberateľov a všetky príspevksprávy.
Chcete ho aj napriek tomu odstrániť?
124/77
Michal Jurcek, Apr 3, 2020 at 12:21