UseLessDataForCallsDesc

Using less data may improve your experience on bad networks, but will slightly decrease audio quality.
102
Applied
Znížená spotreba dát môže zlepšiť váš zážitok pri slabom pripojení, ale taktiež môže znížiť kvalitu zvuku.
106/102
Matúš Baňas, Jun 21, 2019 at 11:02