CheckoutInfo.SaveInfoHelp

You can save your shipping information for future use.
54
Applied
Môžete si uložiť informácie o preprave pre budúce použitie.
59/54
Viliam Tokarcik, Mar 21, 2021 at 23:26
Applied
Môžete si uložiť vaše informácie o prepravedoručení pre budúce použitie.
64/54
Viliam Tokarcik, Mar 21, 2021 at 23:23