Conversation.StopPollConfirmationTitle

If you stop this poll now, nobody will be able to vote in it anymore. This action cannot be undone.
99
Applied
Ak teraz zastavíte toto hlasovanie, už nikto nebude môcť hlasovať. Táto akcia nemôže byť vrátená.
97/99
Matúš Baňas, May 22, 2019 at 20:12