Contacts.AccessDeniedHelpLandscape

Please go to your %@ Settings > Privacy > Contacts.
Then select ON for Telegram.
80
Applied
Prosím choďte do vašich %@ Nastavenia > Súkromie > Kontakty.
Potom vyberte ZAPNÚŤ pre Telegram.
95/80
Viliam Tokarcik, Jul 5, 2019 at 22:18