Conversation.FileHowToText

To share files of any type, open them on your %@ (e.g. in your browser), tap **Open in...** or the action button and choose Telegram.
133
Applied
Ak chcete zdieľať súbory akéhokoľvek typu, otvorte ich na svojom %@ (napr. vo vašom prehliadači), ťuknite **Otvoriť v...** alebo na tlačidlo akcie a vyberte Telegram.
166/133
Viliam Tokarcik, Aug 9, 2019 at 16:00