ForwardedMessages

Forwarded message%@ forwarded messages
21
Applied
Preposlaná správaPreposlané %@ správyPreposlaných %@ správPreposlaných %@ správ
21/21
Viliam Tokarcik, Nov 28, 2021 at 15:36