ChatList.SessionReview.ConfirmToastText

You can check the list of your active logins in [Settings > Devices]().
71
Applied
Môžete skontrolovať zoznam svojich aktívnych prihlásení v [Nastavenia > Zariadenia]().
86/71
Viliam Tokarcik, Sep 17, 2023 at 20:08