Login.Email.PremiumRequiredText

Due to high cost of SMS in your country, you need to have a **Telegram Premium** account to reset this email via an SMS code.

You can ask a friend to gift a Premium subscription for your account
**%@**
202
Applied
Vzhľadom na vysoké náklady na SMS vo vašej krajine potrebujete účet **Telegram Prémium**, aby ste mohli okamžite resetovať tento e-mail cez SMS kód.

Svojho priateľa môžete požiadať, aby vám daroval predplatné Prémium pre váš účet **%@**.
238/202
Viliam Tokarcik, Jun 14, 2023 at 20:30