PasscodeSettings.EncryptDataHelp

Experimental feature, use with caution. Encrypt your local Telegram data, using a derivative of your passcode as the key.
121
Applied
Experimentálne funkcie používajte opatrne. Zašifrujte svoje lokálne dáta Telegramu pomocou derivátu vášho prístupového kódu ako kľúča.
134/121
Viliam Tokarcik, Jul 3, 2019 at 00:37
Applied
Experimentálne funkcie používajte opatrne. Zašifrujte svoje lokálne dáta Telegramu pomocou derivátu vášho prístupového kódu akoŠifrovanie Vašich lokálnych dát s použitím hesla a kľúča.
100/121
Jaroslav Kardoš, Dec 12, 2018 at 16:57