Story.StealthMode.NextText

Hide my views infor the next **%@**.
34
Applied
Skryť moje zobrazenia na nasledujúcich **%@**.
46/34
Viliam Tokarcik, Oct 5, 2023 at 19:36