Story.StealthMode.ToastCooldownText

Please wait until **Stealth Mode** is ready to use again.
57
Applied
Počkajte, kým bude **Režim neviditeľnosti** opäť pripravený na použitie.
72/57
Viliam Tokarcik, Oct 12, 2023 at 20:54
Applied
Počkajte, kým bude dať **Režim neviditeľnosti** opäť pripravený na použitieoužiť.
60/57
Viliam Tokarcik, Oct 12, 2023 at 20:54