Story.ToastSavedToProfileText

SavPosted stories can be viewed by others on your profile until you remove them.
77
Applied
Zverejnené príbehy na vašom profile môžu byť zobrazené iným ľudom, kým ich neodstránite.
88/77
Viliam Tokarcik, Feb 4 at 21:48