Story.ToastStealthModeActivatedText

The creators of stories you viewed in the past **%1$@** or will view in the next **%2$@** won't see you in the list of viewers.
127
Applied
Tvorcovia príbehov, ktoré ste si pozreli za posledných **%1$@** alebo si ich pozriete v nasledujúcich **%2$@**, vás v zozname divákov neuvidia.
143/127
Viliam Tokarcik, Apr 20 at 12:08