StoryFeed.TooltipNotifyOn

You will now getreceive a notification whenever **%@** posts a story.
62
Applied
Dostanete hlásenie vždy, keď **%@** zverejní nový príbeh.
57/62
Viliam Tokarcik, Dec 22, 2023 at 15:46