PassportInfo

With Telegram Passport you can easily sign up for websites and services that require identity verification.

Your information, personal data, and documents are protected by end-to-end encryption. Nobody, including Telegram, can access them without your permission.

You can visit our FAQ to learn more.
302
Applied
С Telegram пасошем можете лако да се пријављујете на веб-сајтове и услуге које захтевају потврду идентитета.

Ваше информације, лични подаци и документи су заштићени шифровањем с краја на крај. Нико, укључујући и Telegram, не може им приступити без ваше дозволе.

Посетите ЧПП за више информација.
297/302
Љубиша Беговић, May 25, 2023 at 20:19
Applied
Са Telegram пасошем можете лако да се пријављујете на веб-сајтове и услуге којесервисе који захтевају потврду идентитета.

Ваше информације, лични подаци и документи су заштићени шифровањем с краја на крај. Нико, укључујући и Telegram, не може да им приступити без ваше дозволе.

Посетите *ЧПП* за ЧПП за више информација.
302/302
Љубиша Беговић, Jan 19, 2021 at 03:03
Applied
С Telegram пасошем можете лако да се пријављујете на веб-сајтове и услуге којесервисе који захтевају потврду идентитета.

Ваше информације, лични подаци и документи су заштићени шифровањем с краја на крај. Нико, укључујући и Telegram, не може да им приступити без ваше дозволе.

Посетите *ЧПП* за ЧПП за више информација.
301/302
Љубиша Беговић, Apr 24, 2023 at 17:02