LinkGroupHelp

You can setup a public link on **Telegram**. If you do, other people will be able to find and join your group by this link.

You can use **a–z**, **0–9** and underscores.
Minimum length is **5** characters.
204
Applied
Можете подесити јавну везу на **Telegram-у**. Ако то учините, остали корисници ће моћи да пронађу вашу групу и придруже јој се путем ове везе.

Можете користити **a–z**, **0–9** и доње црте.
Минимална дужина је **5** знакова.
225/204
Fair Dog, Jun 7 at 02:01
Applied
Можете подесити јавну везуан линк на **Telegram-Телеграму**. Ако то учините, остали корисницдруги људи ће моћи да пронађу вашу групу и придруже јој се Вашој групи путем ове везеог линка.

Можете користити **a–z**, **0–9** и доње црте.
Минимална дужина је **5** знакова.
217/204
Deleted Account, May 18, 2019 at 13:13
Applied
Можете подесити јавну везуи линк на **Telegram-Телеграму**. Ако то учините, остали корисницдруги људи ће моћи да пронађу вашу групу и придруже јој се вашој групи путем ове везеог линка.

Можете користити **a–z**, **0–9** и доње црте.
Минимална дужина је **5** знакова.
217/204
Fair Dog, Nov 20, 2020 at 00:29
Applied
Можете подесити јавну везуи линк на **Telegram-у**. Ако то учините, остали корисницдруги људи ће моћи да пронађу вашу групу и придруже јој се вашој групи путем ове везеог линка.

Можете користити **a–z**, **0–9** и доње црте.
Минимална дужина је **5** знакова.
218/204
Fair Dog, Jan 19, 2021 at 03:37
Applied
Можете подесити јавну везуи линк на **Telegram-у**. Ако то учините, остали корисницдруги људи ће моћи да пронађу вашу групу и придруже јој се путем ове везевашој групи преко овог линка.

Можете користити **a–z**, **0–9** и доње црте.
Минимална дужина је **5** знакова.
218/204
Fair Dog, Nov 29, 2021 at 02:11