LocationAlertSunriseSunset

To calculate sunrise and sunset times, allow Telegram X access to your location.
80
Applied
За израчунавање времена изласка и заласка сунца, дозволите да Telegram X приступа вашој локацији.
97/80
Ljubiša Begović, Jul 16 at 19:02
Applied
За израчунавање временаДа бисте израчунали време изласка и заласка сунца, дозволите да TelegramТелеграму X приступа вашој локацији.
96/80
Yulia🇩🇪🇷🇸, May 8 at 19:07